Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Algemene Voorwaarden

1.2 Joyce Abraas BV

1.3 Afnemer

1.4 Producten

1.5 Diensten

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1

2.2

2.3

Artikel 3 – Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1

3.2

3.3

Artikel 4 – Prijzen en tarieven, meerwerk

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Artikel 5 – Betaling

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Artikel 6 – Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Artikel 6 – Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

7.1

7.2

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Artikel 9 - Herroepingsrecht (bij een koop op afstand)

Artikel 10 - Wat kun je niet retourneren?

10.1

10.2

10.3

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en schade

11.1

11.3

11.4

Heb je nog vragen? Stuur me gerust een bericht.